Svenska nätspelsmarknaden

Svenska nätspelsmarknaden

Svenska nätspelsmarknaden

Till dags dato, ser vi hur sportbetting på nätet upptagit en större andel än något annat på den svenska nätspelsmarknaden. Vi åsyftar då de siffror som kommer ifrån statsägda Lotteriinspektionen & H2 Gambling Capital.
Alltjämt är det bevisligen så att den oreglerade sportbetting världen upptog en så stor del som hälften av vårt lands oreglerade marknad för ett årtionde sedan, där dagens siffra är bara 42%. Förklaringen till detta är att nätcasino spelen sett ett ökande intresse, där segmentet ökade i andelen av totalmarknaden ifrån 2008 års 21% till 40% år 2017.
Marknadsandelen har gått tillbaka som mest av nätpokern. För ett årtionde sedan, då man såg hur de svenska nätspelarna tappert stod i framkanten av Europas nätpoker boom, utgjorde nätpoker intäkterna 20% av den oreglerade spelindustrin i landet lagom. Dagens siffra är typ en tredjedel på bara 7%.
Dock ska det nämnas att andra nätcasino tjänster däremot har sett en tillväxt åt rätt håll inom spelbranschen här i vårt avlånga land. Intäkterna från dessa är 11% av dagens marknad.
Lotteriinspektionens senaste siffror anger att värdet på den svenska icke-reglerade nätcasinomarknaden uppgår till 5.534 miljarder SEK. Detta är då intäkterna som gjordes under 2017. Nyss nämnda siffran visar att detta ökat med 13% sedan 2016. Av detta går det att dra slutsatsen att icke-reglerade speltjänster nu är den största tillväxtfaktorn i vårt lands spelarena.

Marknadsregleringen på Den Svenska Nätspelsmarknaden

Den reglerade marknaden i landet genomgår ganska så snart en expansion då den svenska staten har framtagit och är inställda på införlivandet av nya regleringar vilka gör det tillåtet för de globala spelaktörerna att erhålla licenser från “Lotteriinspektionen” och därigenom delges möjlighet att driva spelverksamhet inom en reglerad spelmiljö.
Vårt lands alldeles nya nätcasino spellag är tänkt att börja få effekt på pricken 1:a januari 2019. Man gick från den svenska spelmyndighetens sida ganska så nyss ut med att ansökningarna från utländska spelaktörer börjar man ta emot så snart som under tidigare delen av juli i år 2018.
Casinospelmarknaden i landet har som du säkert har märkt på reklamen dragit till sig en allsköns blandning av de Europas ledande speloperatörer vilka vid det här laget har riktat in sig med laserfokus på casinospelarna i Sverige i åratal, utan att ta hänsyn till att regleringar inte funnits på plats ännu. För att bli mer igenkända och för att folk ska utsättas mer för deras varumärken, har man kunnat se hur de här speloperatörerna lagt stora belopp från sina budgetar på annonsering. De mest nyliga data som framkommit från “Kantar Sifo”, en av Sveriges marknadsundersökningsfirmor, dök två stycken internationellt aktiva nätcasino företag upp på listan över Sveriges 20 största annonsörer under det föregående året.
De Malta-baserade casinoföretagen LeoVegas och Kindred-gruppen (den sistnämnda spelaktören gick tidigare under namnet Unibet) är båda sverigefödda och tillhörde samlingen av spelaktörer som la mycket pengar på svensk medieannonsering under 2017. Rapporten som inkom från Kantar Sifo angav att LeoVegas lade den stora summan 313.1 miljoner SEK där Kindred ändock övertrumfade dem med hela 443.09 miljoner SEK på en hel radda av väldigt olika annonskampanjer som alla hade inriktning på den svenska spelaren. Det vore kanske av intresse för dig att veta att LeoVegas hade den största påökningen av annonsinvesteringar i årstakt här i landet med siffran 83.2%.
Det föreligger nog inte direkt någon anmärkningsvärd tvekan inför att vi nu kommer se att aggressiviteten ökar i annonseringen bland de globalt aktiva speloperatörerna i och med att vi ser den svenska nätspelsmarknaden stå på randen till en rejäl marknadsreglering.

2018-04-06T09:05:14+00:00